Loading image. Please wait
ООУ Владо Кантарџиев Гевгелија
Уредување на училишниот двор
Уредување на училишниот двор
Во училишниот двор
Во училишниот двор
Во училиштето
Во училиштето
Во наставничката канцеларија
Подрачно училиште Богородица
Подрачно училиште Мрзенци
Прослава на патронен празник
Прослава на патронен празник
Освоени награди
Деца Таленти
Деца Таленти
Спортска сала на училиштето
На час по физика
На час по вештини за живеење
Велигденски изработки
Ние и полицијата
Помалку автомобили-Почист воздух
Хуманитарна акција-Ученичка заедница
Хуманитарна акција-Ученичка заедница
Изработка на честитки-Ученичка заедница
Изработка на честитки-Ученичка заедница
Во Сензорната соба
Изработка на Сончев систем
Сончев систем
Од Новогодишната претстава
Од претставата "Под дивата круша"
Од претставата "Училиште-Евергрин"
Од претставата "Училиште-Евергрин"
Подготовка на куклена претстава
Подготовка на куклена претстава
Од претставата "Малиот Принц"
Од претставата "Малиот Принц"
Од претставата "Малиот Принц"
Од претставата "Како расте татковината"
Априлијада
Априлијада
Активности по повод Денот на розата
Активности по повод Денот на розата
Активности на Еко-одборот
Активности на Еко-одборот
Активности на Еко-одборот
Активности на Еко-одборот
Елката е најубава таму каде што расте
Ден на дрвото
Ден на дрвото
Македонија без отпад
Македонија без отпад
Садница "ПЛУС"
Садница "ПЛУС"
Ден на пролетта и екологијата
Ден на пролетта и екологијата